AVÍS LEGAL

a) Dades del lloc web

El web www.laixart.cat (en endavant, el “Lloc Web”) és un domini d’Internet de titularitat de MASBO URBIS S.L. (en endavant “NOM EMPRESA”) i és el seu únic web oficial.

MASBO URBIS, S.L., amb NIF B62465224 i inscrit al Registre Mercantil de Girona mitjançant inscripció al full GI-55138, volum 2937, foli 136, té l’adreça a tipus de carrer/ Can Ferran, núm. 2 codi postal 17255 Begur, GIRONA. Pot contactar amb NOM EMPRESA a través del núm. de telèfon +34 972622480 o de l’adreça de correu electrònic: aiguablava@laixart.cat

b) Drets de la propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts difosos a través del lloc www.domini.com pertanyen a Nom empresa, llevat que s’indiqui una titularitat diferent.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar-ne l’autorització.

Les marques, signes distintius i logotips que apareguin en aquest lloc web són propietat de Nom empresa, si no s’indica una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

c) Drets de la propietat intel·lectual

Nom empresa, titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

c) Cookies

Nom empresa no utilitza cookies en el seu web per a la captació de dades personals identificatives dels usuaris. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar als usuaris l’accessibilitat i navegació segura del lloc web.

c) Protecció i cessió de dades de caràcter personal

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en els formularis del web poden ser objecte de tractament i poden quedar incloses al nostre fitxer informatitzat, propietat de Nom empresa amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació i la petició de la comanda.

Nom empresa es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades.

e) Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

e) Drets de les persones interessades

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l’adreça electrònica mail@domini.com, o a l’adreça postal de les oficines de direcció, núm. codi postal poblacio, PROVÍNCIA.